Servicii

Avizul de mediu (pentru planuri si programe) reprezinta un act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii.
Documentatia tehnica ce sta la baza obtinerii Avizului de mediu este raportul de mediu.
Raport de mediu – reprezinta parte a documentatiei planului sau programului, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta. Este redactat in cadrul procesului SEA (evaluarea strategica a impactului asupra mediului)
Acordul de mediu – act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de analizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra mediului; Acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului.
Pentru otinerea Acordului de mediu este necesara intocmirea unei Fise tehnice si a unui Memoriu tehnic, in prima faza, iar in cazul in care impactul asupra mediului este semnificativ se cere Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului de catre Agentia de Protectia Mediului (A.P.M).
Fisa tehnica – Formular tip pus la dipozitie de catre autoritatile competente in care sunt trecute datele generale ale proiectului analizat.
Memoriu tehnic – Documentatie tehnica elaborata conform legislatiei in vigoare avand continutul cadru stabilit de normele tehnice in vigoare.
Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului.(RSIM) – documentatie tehnica, avand continutul cadru conform legislatiei in vigoare prin care se identifica, se descrie si se stabileste, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului
Autorizatia de mediu – reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau paramentrii de functionare a unei activitatii existente sau a unei activitati noi cu posibil impact asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune.
Autorizatia de mediu se poate emite pe baza unei Fise de prezentare si declaratie si Bilant de mediu de nivel 0,(BM 0) si daca este cazul Bilant de mediu de nivel I (BM I) Bilant de mediu de nivel II (BM II).
Fisa de prezentare si declaratie – reprezinta documentatia tehnica ce contine informatii preliminare despre titularul activitatii si activitate.
Bilant de mediu reprezinta lucrarea elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a Autorizatiei de Mediu, si care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cunatificarii impactului de mediu efectiv de pe amplasament. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu al riscului al respectivei activitati.
Bilantul de mediu poate fi:

 • Bilant de mediu de nivel 0

  Reprezinta fisa de verificare ce contine elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului, inainte de autorizarea de mediu.
 • Bilant de mediu de nivel I

  Reprezinta studiu de mediu constand in culegerea de date si documente care include toate elementele, analizele tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.
 • Bilant de mediu de nivel II

  Se fac investigari asupra unui amplasament, efectuate in cadrul unui bilant de mediu pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu

In urma analizarii probelor prelevate se decide daca se recomanda efectuarea Raportului la Bilantul de Mediu de nivel II.

Auditul de mediu reprezinta instrumentul managerial de evaluare sistematica, documentara, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului si de a evalua respectarea politici de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei.
Expertii KVB ECONOMIC realizeaza, in conformitate cu metodologii utilizate si recunoscute in Uniunea Europeana, audituri de mediu, dupa cum urmeaza:

Audit de conformare – consta intr-un proces de verificare a conformitatii cu legislatia de mediu.
Audit pentru pre-achizitie – se efectueaza la cumpararea unor terenuri, cladiri, intreprinderi.
Audit pentru protectia si siguranta muncii – identificarea zonelor cu risc potential asupra sanatatii umane.
Auditul intreprinderii – este initiat de conducerea de la cel mai inalt nivel cu scopul verificarii structurii organizatorice, a rolurilor si responsabilitatilor, a modului de aplicare a politicii de mediu, a procesului de constientizare si comunicare a informatiilor in cadrul diferitelor puncte de lucru.
Auditul politicii de mediu – are ca obiectiv controlul existentei unei politici de mediu specifica si cuprinzatoare pentru toate aspectele semnificative de mediu din organizatie si a modului in care aceasta este comunicata si insusita de toti angajatii.
Auditul amplasamentului, sectorului de activitate. Culegerea datelor specifice amplasamentului si examinarea acestuia se face prin:

 • identificarea activitatilor desfasurate pe amplasament;
 • identificarea surselor de poluare si a zonelor posibil afectate de poluare;
 • analizarea cotegoriilor de constructii si amenajarilor de pe amplasament;
 • recoltarea probelor de apa, aer, sol in cele mai bune conditii si cu cele mai performante echipamente omologate astfel incat caracteristicile fizice, chimice sau biologice ale acestora sa nu fie modificate;
 • efectuarea masuratorilor de zgomot.

Auditul activitatilor trans-sectoriale – se adreseaza acelor activitati care intretaie mai multe sectoare de interes pentru organizatie. Exemplu: auditul transportului sau auditul furnizorilor (de materii prime si materiale).
Aviz de mediu la incetarea activitatii reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului, vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, incetarea activitatii, faliment.
Acest aviz se emite pe baza unui bilant de mediu.